ท่องเที่ยวโลก, Blog, เคล็ดลับในการเดินทาง, Reisefotos, รายงานผลการ, Photos

การทบทวน - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

Kaum zu glauben aber tatsächlich sind die 15 Monate vorbei, in denen wir uns mit unseren Rucksäcken die Welt bereist haben! Um nochmal Erinnerung zu wecken kommen hier ein paar kleine Rückblicke. 

Teil I der Reise von Vietnam, ประเทศกัมพูชา, ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย, Indonesien über Australien nach NeuseelandVom 02. Februar bis zum 21. มิถุนายน 2009.

  • Abschluss  Rückblick   Südostasien   Australien   Neuseeland
Tags : » «

ผู้เขียน: Martina
วันที่: วันเสาร์, 22. ไม่เคย 2010 23:37
trackback: Trackback - URL หัวข้อ: Series Feature

ฟีดความคิดเห็น: RSS 2.0 บทความนี้ แสดงความคิดเห็นใน

เพิ่มความคิดเห็น