ท่องเที่ยวโลก, Blog, เคล็ดลับในการเดินทาง, Reisefotos, รายงานผลการ, Photos

ภาพข่าวโลก Austellung ใน"คริสตจักรเก่า"

In Amsterdam gibt es zahlreiche Museen, Coffee Shops und Grachten zu besichtigen. Da wir allerdings kein Museums-Wochen-Ende einlegen wollten, haben wir uns lediglich auf die World Press Photo Austellung in De Oude Kerk in Amsterdam entschieden und haben damitalles richtig gemacht”.

  •  World Press Photo Austellung in „De Oude Kerk“
Tags : »

ผู้เขียน: Martina
วันที่: วันจันทร์, 17. ไม่เคย 2010 7:00
trackback: Trackback - URL หัวข้อ: ทั่วไป

ฟีดความคิดเห็น: RSS 2.0 บทความนี้ แสดงความคิดเห็นใน

เพิ่มความคิดเห็น