ท่องเที่ยวโลก, Blog, เคล็ดลับในการเดินทาง, Reisefotos, รายงานผลการ, Photos

Skurrile Eisenhaufen im Nirgendwo

Nur drei Kilometer von Uyuni entfernt liegen die stummen Zeugen Uyunis Vergangenheit, die Zeit bevor Touristen den Ort erschlossen. Auf dem Cemeterio de Trenes stehen ausrangierte französische und englische Züge, teils über 200 Jahre alt, einst genutzt, um in der Umgebung geschürfte Mineralien zu transportieren. Nun rosten die einst edlen Stahlrösser hier im Niemandsland als Kletterpark für Durchreisende traurig und ausgeschlachtet ihrer vollständigen Auflösung entgegen.

  • Bolivien  Skurrile Eisenhaufen im Nirgendwo

ผู้เขียน: อาเหม็ด
วันที่: วันเสาร์, 27. กุมภาพันธ์ 2010 7:00
trackback: Trackback - URL หัวข้อ: Series Feature

ฟีดความคิดเห็น: RSS 2.0 บทความนี้ แสดงความคิดเห็นใน

เพิ่มความคิดเห็น